Szkoła XXI wieku

Gmina Jastrzębia otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja Ogólna na realizację projektu “Szkoła XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare”

Celem projektu jest rozwinięcie kompetencji niezbędnych na rynku pracy, a także kształtowanie właściwych postaw poprzez umożliwienie dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej. Projekt realizowany będzie z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2019 – 30.06.2021 roku
Dofinansowanie na realizację projektu: 219 887,86 zł
W tym środki z UE: 186 460,69 zł

W naszej szkole odbywać się będą zajęcia rozwijające, koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, warsztatowe. Weźmie w nich udział 42 uczniów i 9 nauczycieli.

Uczniowie będą mieli okazję wyjechać na dwie wycieczki edukacyjne oraz uczestniczyć w wyjazdach studyjnych do zakładów pracy.

Ponadto szkoła zostanie wyposażona sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnej, w pracowni matematycznej, chemicznej, biologicznej, informatycznej, geograficznej i przyrodniczej w postaci tabletów, laptopów oraz tablic interaktywnych z pełnym wyposażeniem i oprogramowaniem. Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z języków obcych, kół zainteresowań i warsztatów (m.in. zestawy do eksperymentów, magnetyczne puzzle, dysk optyczny z akcesoriami, siatki brył geometrycznych, kreatywne zestawy warsztatowe, drewniane stemple emocji, słuchawki akustyczne, spirometr, deszczomierz, multimedialny atlas geograficzny, itp.

Zarządzenie Wójta w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie Wójta w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji z dnia 24 sierpnia 2020 roku

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – II ETAP

DEKLARACJA UDZIAŁU UCZNIA W PROJEKCIE

Zgoda na kontynuowanie udziału w projekcie

Formularz zgłoszenia udziału w projekcie dla uczniów 2021

DEKLARACJA UDZIAŁU NAUCZYCIELA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NAUCZYCIELA

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NAUCZYCIEL

 

RELACJE Z ZAJĘĆ PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU

ROBOTYKA (dalej)

KOŁO CHEMICZNE (dalej)

KOŁO FIZYCZNE  (dalej)

KOŁO INFORMATYCZNE (dalej)

KOŁO MATEMATYCZNE (dalej)

KOŁO MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE “ASY” (dalej)

Skip to content