Dla rodziców

Klauzula informacyjna RODO dla rodzica

Zasady zwolnienia z zajęć  wychowania fizycznego

Wprawdzie w naszej szkole nie ma z tym problemu, bowiem dzieci bardzo lubią te zajęcia, chętnie w nich uczestniczą ale dla porządku przedstawiamy te zasady. Wszelkie wątpliwości można wyjaśniać w szkole. Od 1 września 2015 obowiązują nowe zasady zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego.  Uczeń może być zwolniony całkowicie z wf-u lub z wykonywania określonych ćwiczeń. Podstawą do tego zwolnienia będzie opinia lekarza. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. Zatem mamy dwie sytuacje:

  • możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego (takie rozwiązanie nie było dotychczas stosowane). Lekarz wskazuje o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazująca: jakich ćwiczeń fizycznych – czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń – uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres;
  • możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego (tak jak dotychczas). Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wf-u i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany.

 Dni wolne

rodzice

w roku szkolnym 2019/2020

Zimowa przerwa świąteczna:  23 – 31 grudnia 2019 r. 
Ferie zimowe: 10 – 23 lutego 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 9  – 14 kwietnia 2020 r.
Zakończenie roku szkolnego: 26 czerwca 2020 r.
Wakacje: 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.
 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020
31 października 2019 r.
02 i 03 stycznia 2020 r.
21, 22, 23 kwietnia 2020 r.
10, 12 czerwca 2020 r.
 
Konsultacje dla rodziców

mgr Marta Dzięciołowska – matematyka, chemia, fizyka

Konsultacje dla rodziców:   czwartek 12.25 – 12.35

mgr Edyta Bogdańska – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka, wychowawstwo – klasa druga

Konsultacje dla rodziców: poniedziałek 11.40 – 12.25

mgr Alicja Lutek – edukacja wczesnoszkolna, informatyka, wychowawstwo – klasa pierwsza

Konsultacje dla rodziców: poniedziałek 10.45 – 11.30

mgr Elżbieta Zawal – język polski, logopedia, wychowawstwo – klasa szósta

Konsultacje dla rodziców: czwartek  9.45 – 10.30

mgr Izabela Malmon – wych. fizyczne, biologia, geografia, wychowawstwo – klasa siódma

Konsultacje dla rodziców: poniedziałek 10.40 – 11.25

mgr Sylwia Zych – język angielski, wychowawstwo klasa piąta

Konsultacje dla rodziców: piątek  10.40 – 11.25

mgr Marzena Trzos – religia, technika, WDŻ,

Konsultacje dla rodziców: środa 10.30 – 11.30

mgr Agnieszka Zając – edukacja przedszkolna

Konsultacje dla rodziców: czwartek 10.00 – 10.30

mgr Krystyna Kupis – historia, język polski, wychowawstwo –  klasa czwarta

Konsultacje dla rodziców: czwartek 10.40 – 11.25

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników

Terapia logopedyczna

Wtorek              8.00 – 8.20       oddział przedszkolny
                              11.40 – 12.25   kl. I, II

Czwartek         8.50 – 9.35     oddział przedszkolny

     

cooltext116129792982165
logo

Na witrynie ministerstwa polecamy działy: Kształcenie i wychowanie oraz Informacje i aktualności.

ikony-podstrony_karta-duzej-rodziny_0

Witryna Karty Dużej Rodziny pozwoli na uzyskanie wszystkich informacji dla zainteresowanych osób.

kurator-oswiaty

Tutaj są informacje pochodzące ze strony Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Delegatura Radom

Nasze propozycje bezpiecznych stron

dla dzieci

Ciufcia
junior
Dla starszych dzieci
sieciaki
bickids
domowy przedszk

 

Samodzielne gry i zabawy przedszkolaków

drago
Dużo dobrej jakości gier dla starszych i młodszych
kraina
Dużo propozycji wspólnych prac oraz zabaw

Gry edukacyjne

Proste gry do samodzielnego grania przez małe dzieci

 
giercownia
Dużo dobrej jakości gierek, dla starszych dzieci