Dla rodziców

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2021

Wszystkim Rodzicom, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej na temat niebezpieczeństw wynikających z używania internetu przez ich dzieci oraz poznać skuteczne metody wyeliminowania zagrożeń, polecamy następujące strony:

TELEFON DLA RODZICÓW W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA W SIECI 800 100 100

PRZYDATNE PUBLIKACJE POŚWIĘCONE BEZPIECZEŃSTWU W INTERNECIE

Ochrona dziecka w Internecie – poradnik dla rodziców w 2021

Webinaria dla rodziców Akademi NASK

Jak mądrze kontrolować aktywność swoich pociech w sieci?

 

Koronawirus informacje dla rodziców

 

Klauzula informacyjna RODO dla rodzica

Zasady zwolnienia z zajęć  wychowania fizycznego

Wprawdzie w naszej szkole nie ma z tym problemu, bowiem dzieci bardzo lubią te zajęcia, chętnie w nich uczestniczą ale dla porządku przedstawiamy te zasady. Wszelkie wątpliwości można wyjaśniać w szkole. Od 1 września 2015 obowiązują nowe zasady zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego.  Uczeń może być zwolniony całkowicie z wf-u lub z wykonywania określonych ćwiczeń. Podstawą do tego zwolnienia będzie opinia lekarza. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. Zatem mamy dwie sytuacje:

  • możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego (takie rozwiązanie nie było dotychczas stosowane). Lekarz wskazuje o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazująca: jakich ćwiczeń fizycznych – czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń – uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres;
  • możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego (tak jak dotychczas). Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wf-u i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany.

 Dni wolne w roku szkolnym 2020/2021

rodzice
Zimowa przerwa świąteczna:  23 – 31 grudnia 2020 r. 

Ferie zimowe: 18 – 31 stycznia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 1  – 6 kwietnia 2021 r.

Zakończenie roku szkolnego: 25 czerwca 2021 r.
Wakacje: 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.
 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021
30 października 2020 r.
2 listopada 2020 r.
4 i 5 stycznia 2021 r.
25, 26, 27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty
4 czerwca 2021 r.
 
Konsultacje dla rodziców

mgr Marta Dzięciołowska – matematyka, chemia, wychowawstwo – klasa czwarta

Konsultacje dla rodziców:   wtorek 9.35 – 9.45

mgr Edyta Bogdańska – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka, wychowawstwo – klasa pierwsza

Konsultacje dla rodziców: środa 11.40 – 12.25

mgr Alicja Lutek – edukacja wczesnoszkolna, informatyka, wychowawstwo – klasa druga

Konsultacje dla rodziców: czwartek 11.30 – 12.30

mgr Elżbieta Zawal – język polski, logopedia, wychowawstwo – klasa siódma

Konsultacje dla rodziców: czwartek  9.45 – 10.30

mgr Izabela Malmon – wych. fizyczne, biologia, geografia, wychowawstwo – klasa ósma

Konsultacje dla rodziców: poniedziałek 10.50 – 11.25

mgr Sylwia Zych – język angielski, wychowawstwo klasa szósta

Konsultacje dla rodziców: wtorek  10.40 – 11.25

mgr Marzena Trzos – religia, technika, WDŻ,

Konsultacje dla rodziców: poniedziałek 10.40 – 11.25

mgr Agnieszka Zając – edukacja przedszkolna

Konsultacje dla rodziców: środa 10.30 – 11.00

mgr Krystyna Kupis – historia, język polski, wychowawstwo –  klasa piąta

Konsultacje dla rodziców: środa 11.40 – 12.25

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników

Terapia logopedyczna

Wtorek              8.00 – 8.20       oddział przedszkolny
                              11.40 – 12.25   kl. I, II

Czwartek         8.50 – 9.35     oddział przedszkolny

     

cooltext116129792982165
logo

Na witrynie ministerstwa polecamy działy: Kształcenie i wychowanie oraz Informacje i aktualności.

ikony-podstrony_karta-duzej-rodziny_0

Witryna Karty Dużej Rodziny pozwoli na uzyskanie wszystkich informacji dla zainteresowanych osób.

kurator-oswiaty

Tutaj są informacje pochodzące ze strony Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Delegatura Radom

Nasze propozycje bezpiecznych stron

dla dzieci

Ciufcia
junior
Dla starszych dzieci
sieciaki
bickids
domowy przedszk

 

Samodzielne gry i zabawy przedszkolaków

drago
Dużo dobrej jakości gier dla starszych i młodszych
kraina
Dużo propozycji wspólnych prac oraz zabaw

Gry edukacyjne

Proste gry do samodzielnego grania przez małe dzieci

 
giercownia
Dużo dobrej jakości gierek, dla starszych dzieci
   
     
Skip to content