Dla rodziców

Klauzula informacyjna RODO dla rodzica

Zasady zwolnienia z zajęć  wychowania fizycznego

Wprawdzie w naszej szkole nie ma z tym problemu, bowiem dzieci bardzo lubią te zajęcia, chętnie w nich uczestniczą ale dla porządku przedstawiamy te zasady. Wszelkie wątpliwości można wyjaśniać w szkole. Od 1 września 2015 obowiązują nowe zasady zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego.  Uczeń może być zwolniony całkowicie z wf-u lub z wykonywania określonych ćwiczeń. Podstawą do tego zwolnienia będzie opinia lekarza. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. Zatem mamy dwie sytuacje:

 • możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego (takie rozwiązanie nie było dotychczas stosowane). Lekarz wskazuje o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazująca: jakich ćwiczeń fizycznych – czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń – uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres;
 • możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego (tak jak dotychczas). Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wf-u i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany.

 Dni wolne

rodzice

w roku szkolnym 2018/2019

Zimowa przerwa świąteczna:  23 – 31 grudnia 2018 r. 
Ferie zimowe: 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 18  – 23 kwietnia 2019 r.
Zakończenie roku szkolnego: 21 czerwca 2019 r.
Wakacje: 22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.
 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019
 
12 października 2018 r.
2 listopada 2018 r.
21 grudnia 2018 r.
15 – 17 kwietnia 2019 r.
2 maja 2019 r.
 

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników

Wykaz zajęć dodatkowych organizowanych w szkole w roku szkolnym 2018/2019

 1. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty – jęz. angielski
  Sylwia Zych czwartek 14.25 -15.10
 2. Koło matematyczne dla klasy V – zajęcia rozwijające kreatywność uczniów
  Marta Dzięciołowska poniedziałek 8.00 – 8.45
 3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy VI
  Marta Dzięciołowska poniedziałek 13.35 – 14.20 (co dwa tygodnie)
 4. Koło matematyczne dla klasy VI
  Marta Dzięciołowska poniedziałek 13.35 -14.20
 5. Zajęcia z matematyki przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty dla klasy VII
  Marta Dzięciołowska wtorek 14.30 – 15.15
 6. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty – jęz. polski
  Elżbieta Zawal poniedziałek 13.35 – 14.20
 7. Zajęcia sportowe SKS Izabela Malmon
  • poniedziałek 13.30 – 14.30 grupa I młodsi
  • poniedziałek 14.30 – 15.30 grupa II starsi
  • wtorek 13.30 – 14.30 grupa I młodsi
  • środa 14.30 – 15.30 grupa II starsi

Terapia logopedyczna

Na zajęcia uczęszcza 14 dzieci z klas 0- IV. Odbywają się one według następującego planu:

Wtorek              7.45 – 8.00       kl. II
                              13.00 – 13.20   kl. IV

Czwartek         9.45 – 10.30     kl. 0

Piątek               11.45 – 12.30   kl. 0
                             12.30 – 13.00    kl. I

cooltext116129792982165
logo

Na witrynie ministerstwa polecamy działy: Kształcenie i wychowanie oraz Informacje i aktualności.

ikony-podstrony_karta-duzej-rodziny_0

Witryna Karty Dużej Rodziny pozwoli na uzyskanie wszystkich informacji dla zainteresowanych osób.

kurator-oswiaty

Tutaj są informacje pochodzące ze strony Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Delegatura Radom

Nasze propozycje bezpiecznych stron

dla dzieci

Ciufcia
junior
Dla starszych dzieci
sieciaki
bickids
domowy przedszk

 

Samodzielne gry i zabawy przedszkolaków

drago
Dużo dobrej jakości gier dla starszych i młodszych
kraina
Dużo propozycji wspólnych prac oraz zabaw

Gry edukacyjne

Proste gry do samodzielnego grania przez małe dzieci

 
giercownia
Dużo dobrej jakości gierek, dla starszych dzieci