Dzień Głośnego Czytania

Dzień ten jest doskonałą okazją by uświadomić uczniom, jakie korzyści przynosi głośne czytanie i dlaczego warto czytać. Dobrze wiemy, że czytanie rozwija wyobraźnię, poprawia pamięć i koncentrację, wzbogaca słownictwo, trenuje mózg, ale przede wszystkim wprowadza w inny, czasem niedostępny dla nas świat.

Z tej okazji w naszej szkole odbyły się zintegrowane zajęcia, w których uczestniczyły przedszkolaki oraz uczniowie klas I – III. Maluchy spotkały się z Gangiem Słodziaków, słuchały jednego z rozdziałów książki, rozwiązywały krzyżówki, dyskutowały. Uczniowie klasy III mieli za zadanie zilustrować różnymi materiałami plastycznymi wysłuchaną opowieść a najmłodsi z plasteliny lepili postacie Gangu Słodziaków.