Historia szkoły

Trochę historii… o nauczycielach i uczniach ∗

Warunki do zaistnienia szkoły w Mąkosach Starych zaistniały w roku 1851. Wtedy to wieś przeobraziła się z wielu bezładnie zabudowanych osad w „prawdziwą” wieś, której budynki wybudowano w systemie zwanym ulicówką. Do czasu pobudowania budynku szkolnego       w roku 1937, nauczanie odbywało się w izbach wynajmowanych od rolników. Od czasu powstania, aż do roku 1939 była to szkoła 4-klasowa. Naukę prowadziło dwóch nauczycieli – jeden pełnił rolę kierownika. Każdy z nauczycieli prowadził lekcje w dwu klasach i uczył wszystkich przedmiotów, łącznie z wykładami z religii. Ten z uczniów, który ukończył szkołę w Mąkosach i nie kontynuował nauki, obowiązany był powtarzać klasę czwartą, mimo, że w pierwszym roku w tejże klasie uzyskiwał oceny pozytywne.

Do roku 1939 nauczycielami w szkole byli:

  1. Jelonkiewicz Stanisław – kierownik szkoły
  2. Wiatrowska Maria
  3. Brzozowska Leokadia
  4. Lorentowicz Maria
  5. Górka Józef
  6. Końska Janina

W programie nauczania dla szkoły w Mąkosach w latach międzywojennych nie było lekcji WF. W czasie przerw dzieci wybiegały z izb lekcyjnych wprost na drogę, a na niej bawiły się w takie gry jak: „Berek”, „Palant”, „Chodzi lisek koło drogi”, ciuciubabka, w chowanego.              W okresie zimowym uczniowie lepili bałwana, rzucali śnieżkami, jeździli na łyżwach własnej roboty – kawałek druta umocowanego sznurkiem do buta.

Uczeń, który ukończył naukę w 4-klasowej szkole w Mąkosach               a chciał ją kontynuować, miał możliwość uczęszczania do szkół             w miejscowościach: Jedlnia Kościelna, Jastrzębia, Brzóza – w tych wsiach funkcjonowały szkoły 7 – klasowe.

Trochę historii… o budynku szkolnym

Budynek szkolny oddany do użytku tuż przed II wojną światową był drewniany z dachem pokrytym papą. W budynku były dwa obszerne pomieszczenia na sale lekcyjne, pokój dla nauczycieli i korytarz. Na piętrze było mieszkanie służbowe dla kierownika szkoły. W odległości około 20 metrów od budynku szkolnego stał barak gospodarczy,         w którym mieściły się ubikacja i komórka na drewno opałowe. W takiej postaci szkoła przetrwała do roku 1942. W tym czasie budynek został rozebrany przez wojsko niemieckie. Po zakończeniu wojny wybudowano z elementów baraków wojskowych, pochodzących z obozu w Kruszynie, prowizoryczny budynek – barak na potrzeby szkoły   w Mąkosach.

∗W opracowaniu wykorzystano fragmenty materiałów opracowanych przez Pana inż. Jerzego Jelonkiewicza

Teraźniejszość…

Szkoła Podstawowa w Mąkosach Starych jest placówką 6-oddziałową. Posiada 6 sal lekcyjnych, w tym pracownię komputerową wyposażoną w 12 stanowisk komputerowych, drukarkę laserową, skaner. W jednej z sal zainstalowana jest tablica interaktywna wraz z projektorem zakupiona dzięki realizacji projektu unijnego „Odniosę sukces”. Szkoła posiada dostęp do internetu.

Na terenie szkoły znajduje się oddział przedszkolny oraz filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi. Teren podwórka szkolnego jest ogrodzony. Za budynkiem znajduje się boisko sportowe wybudowane z dotacji finansowej urzędu marszałkowskiego województwa mazowieckiego.

W ostatnich latach a szczególnie w roku 2013 w budynku wykonano wiele remontów finansowanych z budżetu gminnego oraz ze środków PFRON: w celu likwidacji barier architektonicznych zbudowano podjazd przed szkołą dla osób niepełnosprawnych, wykonano wokół budynku chodniki z kostki brukowej i remont schodów, korytarz szkolny wyłożono wykładziną tarket, wymieniono drzwi do sal lekcyjnych oraz stolarkę okienną, wykonano remont dachu i komina. Na korytarzu szkolnym zainstalowano oświetlenie energooszczędne. Cały budynek poddany został termomodernizacji. Szkoła jest monitorowana przez Agencję Ochrony „Zawisza”.

Wygląd szkoły w 2013 roku                                         Budynek szkolny w roku 2010

szkola gmina                         Budynek szkolny widziany z perspektywy, rok 2010

szkoła latemCzerwiec 2010

szkoła kwiaty (3)Czerwiec 2014

Skip to content