Obchody DBI 2021

źródło cyfrowobezpieczni.pl

Trwająca już prawie od roku pandemia Covid przeniosła wielu z nas do sieci. Dorośli  pracują zdalnie z domu, młodzież uczy się wykorzystując technologię nauczania na odległość. Wyjątkowość czasu wymaga zintensyfikowania działań promujących bezpieczne środowisko on-line. Każdy z nas powinien włączyć się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji  oraz tworzenie kultury sieciowej.

Na terenie naszej szkoły, w ramach działań profilaktycznych planujemy:

 • Przeprowadzić zajęcia edukacyjne w klasach IV-VIII wykorzystując scenariusze i filmy dostępne na stronie saferinternet.pl
 • Wykonać plakaty promujące obchody DBI przez uczniów klas I-III
 • Promować obchody DBI poprzez umieszczenie informacji na szkolnej stronie internetowej
 • Udział nauczycieli w konferencji on-line z okazji DBI 2021
 • Przeprowadzenie wśród uczniów ankiety pod tytułem „Jak korzystam z intenetu?”

„Dzień Bezpiecznego internetu – Działajmy razem!”

Poznaj zasady bezpiecznego internetu

 • Dbaj o swój pozytywny wizerunek w sieci
 • Nie obrażaj, nie wyzywaj, nie hejtuj
 • Bądź krytyczny – nie wszystkie informacje znalezione w internecie są prawdziwe
 • Nikt w sieci nie jest anonimowy
 • To, co wrzucisz do sieci, zostaje tam na zawsze
 • Korzystając ze sprzętu, zabezpiecz go – zainstaluj program antywirusowy
 • Korzystając z internetu pamiętaj, że i tu obowiązują regulacje prawne
 • Pamiętaj o telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

9 lutego uczniowie klas I-III w ramach szkolnych obchodów DBI 2021 uczestniczyli w zajęciach poświęconych zagrożeniom związanym z korzystaniem przez dzieci z internetu i innych nowych technologii. Materiałem wyjściowym do pracy były filmy edukacyjne „Owce w sieci” pobrane ze strony https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne. Zwieńczeniem spotkania było wykonanie przez uczniów plakatów.

Rozesłaną wśród uczniów klas IV – VIII ankietę „Jak korzystam z internetu?” zwróciło 24. Z jej analizy wysuwają się następujące wnioski:

 • uczniowie (nie licząc zdalnej edukacji) średnio spędzają przed komputerem 2 godziny,
 • większość w tym czasie gra lub komunikuje się z innymi,
 • 15 uczniów potwierdza, że może obejść się bez komputera, siedmiu nie a dwoje zdecydowanie nie,
 • większości uczniom rodzice limitują czas spędzony przy komputerze,
 • uczniowie przyznają, że wirtualny świat internetu jest dla nich sposobem na spędzenie wolnego czasu,
 • wszyscy uczniowie czytali lub słyszeli o zagrożeniach związanych z internetem,
 • większość respondentów zgadza się z twierdzeniem, że korzystanie z internetu może mieć wpływ na ograniczenie kontaktów międzyludzkich,
 • 21 uczniów przyznaje, że nie zagląda na strony www poruszające tematykę bezpieczeństwa w intrenecie.

 

Skip to content