Młodzież zapobiega pożarom

Eliminacje przeprowadzone zostały w trzech kategoriach wiekowych:

 Grupa I – uczniowie szkół podstawowych klas I-VI

Grupa II – uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII

Grupa III – uczniowie szkół ponadpodstawowych

Celem tego ogólnopolskiego turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz wiedzy na temat techniki pożarniczej. Organizatorem konkursu na szczeblu gminnym był Urząd Gminy w Jastrzębi, a jego otwarcia dokonał Zastępca Wójta Gminy Jastrzębia – pan Paweł Głuchowski. Eliminacje przeprowadzili przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu: mł. bryg. Łukasz Szymański oraz asp. Adrian Skrzek. Ponadto w skład komisji konkursowej weszli: Zbigniew Marciniak – Prezes Zarządu Gminnego OSP, Jerzy Mróz – Komendant Gminny OSP w Jastrzębi, Andrzej Kapusta – Naczelnik OSP Jastrzębia, Zygmunt Mąkosa – Prezes OSP Mąkosy Stare, Grzegorz Rudecki – Prezes OSP Jastrzębia, Zygmunt Wójtowicz – Naczelnik OSP Bartodzieje, Konrad Sochaj – Prezes OSP Goryń i Sławomir Jaroszek – OSP Mąkosy Starych.

Do etapu powiatowego zakwalifikował się uczeń z klasy VI Marcel Dzięciołowski. Zwycięzcy gratulujemy i życzymy powodzenia w konkursie na szczeblu powiatowym.