101 rocznica odzyskania niepodległości

Na zaproszenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży społeczność szkolna przyłączyła się do akcji „# Szkoła do hymnu” i o godzinie 11.11 wszyscy obecni odśpiewali cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie uczniowie klas VI i VII zaprezentowali program artystyczny. Recytowali piękne polskie wiersze mówiące o tym, czym dla każdego z nas jest ojczyzna, sławiące piękno naszego kraju, a także przypominające jego burzliwą historię i walkę Polaków o odzyskanie niepodległości. Utwory poetyckie przeplatane były pieśniami patriotycznymi, które śpiewali zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.