„Ochrzczeni i posłani”

Przez cały Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, a szczególnie w  Tygodniu Misyjnym wspierali misje i misjonarzy swoją modlitwą różańcową prowadzoną w miejscowym kościele. Wcielając się w rolę Małych Misjonarzy – „Misyjnych Budzików”- budzili bliźnich wokół siebie do modlitwy i dobrego działania.