Testy w Wychowania Fizycznego

Od 31 sierpnia br obowiązują zmiany w podstawie programowej z wychowania fizycznego (rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 28 sierpnia 2023 r., poz 1759) dotyczące także uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.  Zgodnie z rozporządzeniem na przełomie marca i kwietnia nauczyciel WF będzie musiał przeprowadzić w każdej klasie testy  obejmujące:

1. bieg wahadłowy 10 razy po 5 metrów – służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych;
2. 20-metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej – Eurofit, opracowanego przez Radę Europy – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu;
3. podpór leżąc przodem na przedramionach (deska) – służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych
całego ciała;
4. skok w dal z miejsca – służący pomiarowi skoczności i siły.

Uwaga – z wyników testów nie będą wystawiane oceny, zatem nie będzie to mieć wpływu  na ocenę z przedmiotu: wychowanie fizyczne. Bedą natomiast rejestrowane w  ewidencji „Sportowe Talenty”. Jest to system teleinformatyczny prowadzony przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.