Konkurs KRUS

Konkurs Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego Placówka Terenowa w Radomiu

Działanie skierowane jest do dzieci rolników urodzonych w latach 2007-2015. Nagrody rzeczowe (hulajnogi) przewidziano dla 100 osób wylosowanych spośród tych, które wyślą do 31 października 2021 r. pocztą tradycyjną lub elektroniczną wymagane dokumenty spełniające wymogi formalne. Zasady przyznawania nagród zostały zamieszczone na stronie internetowej Kasy.

REGULAMIN KONKURSU