Konkurs dla gmin

Drodzy Mieszkańcy,

Główny Urząd Statystyczny uruchomił Konkurs promujący uczestnictwo w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, pt.: „Konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”.

Konkurs przeprowadzony zostanie od 15 lipca do 30 września 2021r. Wskaźnik samospisu internetowego stanowiący podstawę do wyłonienia zwycięskich gmin będzie uwzględniał samospis internetowy dokonany w okresie od początku do końca trwania NSP 2021 tj. od 1.04.2021 r. do 30.09.2021 r. do godziny 23:59.

 Konkurs jest adresowany do gmin, na terenie których osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, jak również osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania objęte Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 dokonają samospisu internetowego od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie https://spis.gov.pl/.

Zadaniem konkursowym dla gmin jest promowanie idei samospisu i budowanie wśród obywateli świadomości odpowiedzialności za państwo.

Udział w konkursie, to szansa na zdobycie cennych nagród, które stanowi sprzęt elektroniczny, który może zostać przekazany do placówek oświatowych na terenie naszej gminy. Nagrodzone zostaną gminy o najwyższym wskaźniku samospisu internetowego w Polsce. Dodatkowo Komisje Konkursowe przyznają w każdym województwie nagrodę specjalną dla gminy najbardziej zaangażowanej we współpracę z urzędem statystycznym, wykazującej największą aktywność w zakresie promocji samospisu wśród społeczności lokalnej.

W każdym województwie dla gminy najbardziej zaangażowanej we współpracę z urzędem statystycznym, wykazującej największą aktywność wśród społeczności lokalnej zostanie przyznana nagroda specjalna.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 listopada 2021 r.

Wystarczy zachęcić do tego rodzinę, przyjaciół i sąsiadów. W grupie siła. Im więcej mieszkańców dokona samospisu, tym większe szanse na zwycięstwo! Razem możecie spełnić obywatelski obowiązek i zdobyć wartościowe nagrody dla gminy.

Zapraszam Państwa do udziału w Konkursie i aktywnego wsparcia służb statystyki publicznej w promowaniu samospisu wśród osób zobowiązanych do spisania się. Samospis to obowiązkowa, prosta i bezpieczna metoda wypełnienia obowiązku spisowego, która dodatkowo daje szansę na wygranie cennych nagród.

Jednocześnie przypominam, że wszystkie osoby które nie mogą lub nie chcą dokonać samospisu samodzielnie, mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Jastrzębia, gdzie jest uruchomione stanowisko i przeszkoleni pracownicy którzy pomogą w spisaniu się.

 

                                                                       Gminny Komisarz Spisowy