Jak wziąć udział w NSP 2021

 

Policzmy się dla Polski!
Rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny 2021

Od 1 kwietnia będzie trwać największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce, a podstawową metodą będzie samospis internetowy.
Najważniejszy cel NSP 2021 to poznanie sytuacji demograficznej i mieszkaniowej na poziomie
kraju, województw, powiatów i gmin. Dzięki tym danym będzie można analizować zmiany, jakie
zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych od czasu ostatniego spisu
powszechnego (2011 r.), a także tworzyć prognozy dotyczące rozwoju Polski w najbliższych latach.
Obowiązek, ale przede wszystkim szansa
Każda osoba mieszkająca w Polsce niezależnie od posiadanego obywatelstwa czy wieku jest
zobowiązana do udziału w spisie. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie
prawni). Taki obowiązek wynika z zapisów dwóch ustaw – o statystyce publicznej oraz narodowym
spisie powszechnym ludności i mieszkań. Warto również pamiętać o spisaniu współmieszkańców
przebywających za granicą, jeśli nadal są zameldowani na stałe w naszym mieszkaniu.
Nasz udział w spisie powinien jednak wynikać przede wszystkim z poczucia odpowiedzialności.
Wyniki NSP 2021 posłużą do planowania działań w najważniejszych dla społeczeństwa obszarach,
takich jak: rodzina, szkolnictwo, rynek pracy, mieszkania, emerytury i wiele innych. Od
kompletności i jakości danych będą zatem w dużej mierze zależeć losy naszego kraju,
województwa, powiatu i gminy do czasu następnego spisu powszechnego, czyli co najmniej przez
najbliższe 10 lat. Dlatego tak bardzo liczy się każdy wypełniony formularz spisowy.
Najwygodniej przez Internet
Samospis internetowy to podstawowa i obowiązkowa metoda spisowa. Jest też najbardziej
przyjazna – możemy się spisać w domu w dogodnym dla siebie terminie nie czekając na kontakt z
rachmistrzem.
Aplikacja spisowa NSP 2021 zostanie udostępniona 1 kwietnia na stronie https://spis.gov.pl/. Do
elektronicznego formularza zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji
Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez
numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.
Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy/Miasta. Na
spisującą się osobę będzie czekać specjalnie przygotowane stanowisko komputerowe z dostępem
do sieci internetowej.
Rachmistrz tylko w ostateczności
Jeżeli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez Internet, musimy spodziewać się telefonu lub
nawet wizyty rachmistrza. Jeśli do tego dojdzie, nie możemy mu odmówić udzielenia odpowiedzi. Z
tego względu – podkreślmy to raz jeszcze – warto spisać się samodzielnie przez Internet odpowiednio wcześniej w dogodnym dla nas terminie.
Na terenie województwa mazowieckiego będzie pracować 2,5 tys. rachmistrzów spisowych. Dane
odnośnie tożsamości rachmistrza będziemy mogli zweryfikować dzwoniąc na infolinię spisową pod
numer 22 279 99 99, w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie https://spis.gov.pl, a także na
stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Warszawie https://warszawa.stat.gov.pl/.
Dane będą bezpieczne
Ochrona danych zbieranych podczas spisów powszechnych i wszystkich innych badań ma dla
polskiej statystyki publicznej bezwzględny priorytet. Wypełniając formularz spisowy NSP 2021
możemy być pewni, że dane nie będą ujawnione ani przekazane innym podmiotom.
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej
ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie
danych osobowych. Osoby wykonujące prace spisowe – rachmistrzowie i pracownicy statystyki
publicznej – są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej złamanie grozi do lat 3
kary pozbawienia wolności.
Więcej informacji: https://spis.gov.pl/
Infolinia spisowa: 22 279 99 99

Nie masz komputera? Pomogą urzędnicy

Osoby, które nie mają komputera lub telefonu z Internetem, mogą poprosić o pomoc najbliższych lub udać się do Urzędu Gminy lub Miasta i zgłosić chęć udziału w NSP 2021.  Na spisującą się osobę będzie czekać specjalnie przygotowany komputer z dostępem do sieci internetowej. W razie pytań lub problemów wsparciem będzie służyć wyznaczony do tego pracownik Urzędu.

Ze względu na sytuację epidemiczną warto wcześniej sprawdzić telefonicznie dostępność punktu  spisowego i umówić się w Urzędzie  na konkretną godzinę.