Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola i klasy pierwszej

Dokumenty w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastrzębia na rok szkolny 2021/2022.

Zarządzenie – rekrutacja do klasy I przedszkola

ZARZĄDZENIE Nr 16.2021 wnioski

Uchwała kryteria organu