Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Mąkosach Starych w czasie epidemii

  •  

Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii