Ważna informacja – wydłużona rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych

 Szanowni Rodzice,

Informujemy, że składanie dokumentów rekrutacyjnych do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych zostanie wznowione w momencie, kiedy przestanie obowiązywać czasowe ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych. Nowe terminy  przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego            i postępowania uzupełniającego  będą  podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie                     w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola lub szkoły oraz na jej stronie.

Podstawa prawna: Art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) w związku z NOWYM art. 30 b i 30 c USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 2248, poz. 374)