Zawieszenie zajęć

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mąkosach Starych informuje, że od 16 do 25 marca br. zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa szkoła zostaje zamknięta.

Rodzice uczniów mogą kontaktować się z dyrektorem, wychowawcami i nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny.
Wszystkie ważne komunikaty i informacje, będą zamieszczane na stronie szkoły oraz przekazywane do wiadomości rodziców i uczniów poprzez dziennik elektroniczny.
Prosimy o poważne potraktowanie zagrożenia oraz przestrzeganie zasad i ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa.