Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu radomskiego

Pragniemy poinformować, że nasza szkoła bierze udział w projekcie „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu radomskiego”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest przez Fundację VCC w partnerstwie z Fundacją Profesjonalni Aktywni Qlturalni Młodzi oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych, w szczególności wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli klas 1-3 z publicznych szkół podstawowych z terenu gmin wiejskich i wiejsko-miejskich podregionu radomskiego w zakresie nauczania programowania do 15-01-2021.

W ramach projektu nauczyciele z naszej szkoły wezmą udział w szkoleniu z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej, a następnie przeprowadzą szkolenia w formie zajęć praktycznych (przy wsparciu trenera) dla uczniów w wymiarze 30 godzin (15 dwugodzinnych spotkań) w tym jedne zajęcia w formie wyjazdowej. Dodatkowo nauczyciele będą korzystać ze wsparcia online realizowanego za pośrednictwem platformy e-learningowej oraz zostaną doposażeni w sprzęt komputerowy a szkoły w materiały dydaktyczne.