Raport z badań 2019

W miesiącu maju 2019 roku w szkole przeprowadzona została ewaluacja problemowa. Poniżej link do dokumentu „RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ”

Raport do pobrania